Thư ký của chủ tịch bị bắt cóc

Thư ký của chủ tịch bị bắt cóc!. Một nhóm kẻ biến thái lên kế hoạch và tiến hành thuận lợi. Sau đó chúng thay phiên nhau địt cô thư ký trẻ tội nghiệp đến khi nát lồn…