Để cứu người yêu cô gái trẻ chịu khổ nhục và sung sướng